Love Day – Pyaar Ka Din Hindi Movie 2016 Ajaz khan, Sahil Anand, Harsh Nagar Copyrighting